Mgr. Hýková Marcela

Telefon: 257 327 427

Linka: 15

E-mail: hykova.marcela@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: -

Vyučované předměty

5. B - Přírodověda

5. B - Vlastivěda

6. B - Dějepis

6. C - Dějepis

7. A - Výtvarná výchova

7. B - Výtvarná výchova