Mgr. Sýkorová Oxana

Telefon: 257 327 427

Linka: 35

E-mail: sykorova.oxana@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: 4. A

Vyučované předměty

4. A - Český jazyk

4. A - Hudební výchova

4. A - Matematika

4. A - Pracovní výchova

4. A - Přírodověda

4. A - Tělesná výchova

4. A - Vlastivěda

4. A - Výtvarná výchova

4. B - Pracovní výchova

5. A - Výtvarná výchova