Bc. Kalíšková Ivana

Telefon: 257 327 427

Linka: 35

E-mail: kaliskova.ivana@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: 4. C

Vyučované předměty

5. B - Pracovní výchova

5. B - Výtvarná výchova

5. C - Český jazyk

5. C - Matematika

5. C - Pracovní výchova

5. C - Přírodověda

5. C - Tělesná výchova

5. C - Vlastivěda

5. C - Výtvarná výchova

6. C - Výtvarná výchova