Piskoř Tomáš

Telefon: 257 327 427

Linka: 34

E-mail: piskor.tomas@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: -

Vyučované předměty

5. A - Tělesná výchova

6. A - Informační technologie

6. A - Pracovní výchova

6. B - Fyzika

6. B - Matematika

6. B - Pracovní výchova

6. C - Informační technologie

6. C - Pracovní výchova

7. A - Pracovní výchova

7. B - Pracovní výchova

8. A - Fyzika

8. B - Fyzika

8. B - Matematika