Ostatní zaměstnanci

Sekretariát:
Hana Šponarová hospodářka školy
Školní jídelna:
Jana Svatoňová vedoucí školní jídelny
Lucie Schwarzová hospodářka školní jídelny
Vlasta Tesařová vedoucí kuchařka
Markéta Janková kuchařka
Jana Závodská kuchařka
Renata Cigániková kuchařka
Šárka Křížová kuchařka
Dana Matysová pomocná kuchařka
Lukáš Holý pomocný kuchař
Lucie Kovářová pomocná kuchařka
Dita Kotyková pomocná kuchařka
Správa počítačů a sítě:
Ondřej Doležal správce počítačů a sítě
Technicko-hospodářský úsek:
Eva Červenková školnice
Zdeněk Červenka údržbář
Hana Šímová pracovnice úklidu
Olga Wollmanová pracovnice úklidu
Hana Bártová pracovnice úklidu
Jiřina Vokáčová pracovnice úklidu